Regulamin korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.rimworldpolska.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Serwis zajmuje się tworzeniem treści dotyczących gry RimWorld stworzonej przez Ludeon Studios.

Zasady korzystania z Serwisu

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo autorskie do wszystkich treści publikowanych w Serwisie.
4. Wszystkie elementy pochodzące z gry RimWorld należą do prawowitych właścicieli. Autorzy serwisu nie zawłaszczają sobie związanych z nimi praw autorskich.
5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści innych Użytkowników zamieszczane w Serwisie.
6. Wykorzystanie treści Serwisu w innym celu niż do użytku własnego wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu. W szczególności zabronione bez zezwolenia właściciela Serwisu jest kopiowanie treści w całości lub części, wprowadzanie zmian, powielanie i jakiekolwiek inne ich wykorzystywanie w celach komercyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.
7. Po uzyskaniu zgody na powielanie treści Serwisu od Właściciela Serwisu Użytkownik ma obowiązek podać wyraźnie widoczne źródło treści (czcionka rozmiaru min. 12), zawierając formułę „RimWorldPolska.pl” i odnośnik do Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane niewłaściwym lub nieumiejętnym wykorzystywaniem treści Serwisu.
9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez Użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie.

Postanowienia końcowe

10. Serwis gromadzi dane dotyczące Użytkowników Serwisu w celach wyłącznie marketingowych. Dane nie są udostępniane osobom innym niż Właściciel Serwisu. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Polityce prywatności.
11. W przypadku, gdy specyfika usługi wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy między Serwisem a Użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą
12. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.